Cabinet de Avocat - Arhiva electronica (AEGRM) Functii si servicii

O garantie reala mobiliara pe baza unui contract de garantie cu referire la bunuri corporale este mai sigura decat alte instrumente de protectie traditionale

Serviciile oferite de catre Arhiva electronica de garantii reale si mobiliare:

Contracte de garantie pentru relatiile cu partenerii de afaceri

 • Contractul inscris in Arhiva de Garantii Reale Mobiliare devine o garantie reala mobiliara.
 • Avantajul de a avea prioritate fata de alti creditori, inclusiv bugetele de stat si locale. “Egalitate intre toti subiectii de drept, statul nemaidetinand calitatea de subiect privilegiat

  Art. 28. - Fata de terti, inclusiv fata de stat, o garantie reala si celelalte sarcini reale asupra bunurilor care cad sub incidenta prezentului titlu au un grad de prioritate care se stabileste de la momentul in care garantia reala sau sarcinile reale au fost facute publice prin una din metodele prevazute la acest articol. (Legea nr.99/1999)
 • Executarea garantiilor prin forte proprii.

  Art. 63. - (1) In cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatia, creditorul are dreptul de a-si satisface creanta cu bunul afectat garantiei. In acest scop creditorul are dreptul sa ia in posesie, in mod pasnic, bunul afectat garantiei sau produsele rezultata din valorificarea acestuia, precum si titlurile si inscrisurile care consta dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului, fara a fi necesara vreo autorizatie sau notificare prealabila si fara a plati taxe sau vreun tarif. (Legea nr.99/1999)

  (2) In exercitarea dreptului de a lua in posesie bunul creditorul nu poate tulbura ordinea publica, nici nu poate face uz de forta fizica sau de orice alt tip de intimidare asupra persoanei debitorului ori sa recurga la orice alt mijloc de a-l constrange pe debitor in momentul luarii in posesie. (Legea nr.99/1999)

  Art. 67. - Daca nu este posibila luarea in posesie a unui bun afectat garantiei in forma pasnica, creditorul garantat poate, prin intermediu! executorului judecatoresc sau, dupa caz, al executorului bancar ori cu sprijinul oricarui alt organ de executare, sa intre in posesia bunului. Cererea creditorului va fi insotita de o copie certificata de pe inscriere la arhiva, o copie de pe contractul de garantie si de o descriere a bunului ce urmeaza a fi luat in posesie. La solicitarea organului de executare organele de politie sunt obligate sa acorde tot sprijinul pentru luarea in posesie a bunului. (Legea nr.99/1999)

  Art. 68. - (1) In termen de 48 de ore de la primirea cererii organul de executare se va deplasa la locul unde se afla bunul afectat garantiei, va intra in posesia acestuia si il va preda imediat creditorului. Organul de executare va intocmi un proces-verbal, in doua exemplare, din care unul se va pastra la dosarul de executare, iar celalalt va fi inmanat debitorului, care va semria de primire. In cazul in care este necesara folosirea fortei, organul de executare este obligat sa revina in cursul aceleiasi zile, insotit de politie, pentru a intra in posesia bunului afectat garantiei.

Verificarea in AEGRM a partenerilor de afaceri pentru protectia relatiilor cu acestia.

Extrase certificate din AEGRM pentru cazul in care este executata o garantie reala mobiliara

Inscrierea in AEGRM a avizelor de garantie.

Partener Birou notarial Mogosoaia - NOTARIS