Serviciile oferite de Cabinetul de avocat Larisa Somfalean


Servicii oferite de Cabinetul de avocat Larisa Somfalean

Serviciile pe care Cabinetul nostru de avocatura le ofera sunt urmatoarele:

 • Consultatii si cereri cu caracter juridic
 • Asistare si reprezentare juridica
 • Redactare de acte juridice, atestare a identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare
 • Infiintari de societati comerciale si inregistrarea acestora, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel inregistrate

Vom intocmi si formula in numele si/sau interesul clientului cereri, notificari, memorii sau petitii catre autoritati, institutii si alte persoane, in scopul ocrotirii si apararii drepturilor si intereselor legitime. Va vom reprezenta cu diligenta unui bun profesionist, in limitele legii.

Asistarea si reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, a autoritatilor si institutiilor publice se va realiza prin diligenta profesionala adecvata.

In cazul in care ne vom angaja sa va asistam si/sau sa va reprezintam intr-o procedura legala, veti beneficia de o pregatire temeinica a cauzelor, dosarelor si proiectelor, cu promptitudine si potrivit naturii cazului.

In cadrul acestui Cabinet de Avocat vom da dovada de competenta profesionala folosind cunostinte juridice adecvate, abilitatile practice specifice si pregatirea rezonabil necesara pentru asistarea sau reprezentarea concreta a dumneavoastra.

Consultatiile juridice pot fi acordate in scris sau verbal in domenii de interes, precum:

 • redactarea si/sau furnizarea, folosind orice mijloace, dupa caz, a opiniilor juridice si informatiilor cu privire la problematica solicitata a fi analizata;
 • elaborarea de opinii legale;
 • elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea la negocierile referitoare la acestea;
 • participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii;
 • orice alte consultatii in domeniul juridic.

Acte juridice importante pentru dumneavoastra vor fi redactate si atestate de catre Cabinet de Avocat - Larisa Somfalean prin semnarea in fata unui avocat si vor purta o incheiere, o rezolutie, o stampila sau un alt mijloc verificabil de atestare a identitatii partilor semnatare, a consimtamantului si a datei actului respectiv. Darea de data certa inscrisurilor se realizeaza prin indicarea datei (anul, luna, ziua) si ora, daca se solicita, precum si starea in care se afla inscrisul. Inscrisul pentru care se solicita atestarea se intocmeste in numarul de exemplare cerut de client.

Cabinetul nostru de avocatura ofera consultatii si cereri cu caracter juridic, asistare si reprezentare juridica, redactare de acte juridice in urmatoarele domenii:

Avocat pentru firme:

 • Actiuni pentru societatile comerciale
 • Asistare si consultanta in procesele comerciale
 • Redactare contracte comerciale
 • Recuperare creante si debite
 • Negocieri in numele companiei

Avocat Drept Civil:

 • pretentii, actiuni posesorii, revendicari, obligatii de a face, succesiuni si partaje, iesire din indiviziune, evacuari, granituiri, cadastru, intabulare, radiere ipoteci, contracte vanzare-cumpare, donatii, schimb, inchiriere, comodat, gaj, imprumut,etc., pretentii impotriva companiilor de asigurare/reasigurare.
 • in cadrul procedurii de executare silita: investiri cu formula executorie, asistenta si reprezentare juridica in cadrul procedurilor de executare silita in fata executorilor judecatoresti si a instantei de judecata, contestatii si opozitii la executare.

Avocat Drept Penal:

 • asistare de specialitate in fata organelor de politie sau procuratura precum si in instantele judecatoresti la toate nivelele jurisdictionale (fond, apel, recurs), redactare sesizari si plangeri penale.

Avocat Dreptul Familiei:

 • divort, anularea casatoriei, partaj bunuri comune ale sotilor, adoptie, custodie minori, tagada/stabilire paternitate, stabilire/modificare pensie alimentara.

Avocat Drept Comercial:

 • infiintari de firme, consultanta juridica in vederea obtinerii avizelor de functionare, concepere si redactare hotarare AGA, act constitutiv, acte aditionale de modificare, cesiuni/vanzari de actiuni si parti sociale, majorare/micsorare capital social, infiintari puncte de lucru sau sucursale, alte acte legate de inregistrarea unei societati comerciale; recuperari de creante, somatii de plata, concilieri, asistenta la negocieri in vederea incheierii contractelor comerciale; intocmire, redactare si atestare de contracte comerciale, tranzactii comerciale, arbitraj, mediere si conciliere, litigii referitoare la incalcarea obligatiilor contractuale, reprezentare in fata instantelor de judecata de drept comun si de arbitrare.

Avocat Dreptul Muncii:

 • consultanta raporturi de munca, litiigii raporturi de munca: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani retinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului, restituiri de sume incasate necuvenit; contestatii impotriva deciziei de concediere a salariatului, contestatii impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare, litigii in legatura cu atragerea raspunderii salariatului de catre angajator pentru incalcarea clauzelor contractului de munca si a clauzei de confidentialitate.

Un alt serviciu oferit de catre Cabinet Avocat este dictionar juridic. Acest dictionar juridic are in componenta cuvinte folosite in mediul juridic, de catre un avocat, magistrat sau persoana fizica. Un avocat este dator sa cunoasca in intregime continutul acestui dictionar juridic.

 

Partener Birou notarial Mogosoaia - NOTARIS