Cabinet de Avocat - Agent Arhiva Electronica ( AEGRM )

Arhiva electronica de garantii reale mobiliare - Definitie Arhiva electronica de garantii reale mobiliare (AEGRM)

Potrivit art.1 alin.1 din Hotararea Guvernului nr.802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.350/2004, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare reprezinta o baza de date unica la nivel national, care asigura inscrierea garantiilor reale mobiliare si a celorlalte acte juridice prevazute de art.2 din Titlul VI al Legii nr.99/1999 art.2 din Titlul VI al Legii nr.99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, precum si accesul liber la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie.

Orice creditor garantat care, in scopul obtinerii unui rang de prioritate, doreste sa faca publica existenta unei garantii reale asupra unui bun, potrivit dispozitiilor Titlului VI din Legea nr.99/1999, trebuie sa completeze un formular de aviz de garantie pe suport de hartie, ori in format electronic (document TED), si sa-l depuna, respectiv sa-l transmita, unui operator/agent autorizat al Arhivei - in cazul de fata catre Cabinet de avocat Larisa Somfalean, cu plata taxei stabilite de lege si a tarifului corespunzator stabilit de acel operator/agent autorizat al Arhivei.

Pe scurt, inregistrarea unei garantii reale mobiliare in Arhiva Electronica presupune urmatoarea procedura:

  • Creditorul sau reprezentantul sau completeaza un formular tip cu datele corespunzatoare cuprinse in contractul de garantie reala mobiliara.
  • Operatorul de arhiva procedeaza la inscrierea fidela in Arhiva a datelor cuprinse in formularul completat de solicitant, fara sa exercite controlul de legalitate asupra acestora; prin control de legalitate se intelege o verificare a concordantei dintre datele inscrise in formularul de aviz de garantie completat si cele cuprinse in contract si totodata o verificare a valabilitatii insesi a actului juridic.

Potrivit legii, inscrierea formularelor de avize de garantie in Arhiva este o obligatie, iar "personalul arhivei (operatorii de arhiva) nu are dreptul si nici nu poate fi tinut sa ia masuri cu privire la corectitudinea informatiilor introduse in arhiva", intreaga raspundere pentru datele trecute in formular revenind persoanei care solicita efectuarea inregistrarii.

Pe de alta parte, potrivit art.29 alin.1 din Titlul VI al Legii nr.99/1999 "inscrierea la arhiva nu confera validitate unei garantii reale lovite de nulitate", astfel incat, daca in realitate nu exista un contract de garantie ori continutul avizelor de garantie nu are acoperire in clauzele contractului de garantie, inscrierea respectiva nu va produce nici un efect.

Inregistrarea efectuata in Arhiva Electronica de catre operatori/agenti autorizati - in acest caz, agentul autorizat UNBR Cabinet avocat Larisa Somfalean - prin redarea fidela a continutului formularului tip completat de solicitantul inscrierii se numeste aviz de garantie.

Arhiva electronica de garantii reale mobiliare - Functiile si rolul AEGRM

Publicitatea garantiei si stabilirea prioritatii fata de creditorii ulteriori

  • Potrivit art.28 din Titlul VI - "Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare" din Legea nr.99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice "Fata de terti, inclusiv fata de stat, o garantie reala si celelalte sarcini reale asupra bunurilor care cad sub incidenta prezentului titlu au un grad de prioritate care se stabileste de la momentul in care garantia reala sau sarcinile reale au fost facute publice prin una din metodele prevazute la acest articol".
  • In continuare, art.29 din lege prevede ca "Garantiile reale si sarcinile constituite pe bunuri mobile, care cad sub incidenta prezentului titlu, indeplinesc conditia de publicitate din momentul inscrierii (...) la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare" si, totodata, instituind o prezumtie care nu poate fi combatuta prin proba contrarie, precizeaza ca "prin inscrierea garantiei reale creditorii pentru care se inscrie ulterior o garantie reala asupra aceluiasi bun sunt prezumati ca au cunostinta despre existenta garantiei reale, proba contrarie nefiind admisibila".

Avertizarea potentialilor creditori asupra contractelor de garantie incheiate anterior.

  • Rolul Arhivei este de protejare a creditorilor care si-au constituit garantii reale mobiliare inscrise la Arhiva Electronica; inscrierea in Arhiva Electronica confera creditorului garantat dreptul de a-si putea recupera creanta prin executarea bunului adus in garantie de debitor, inaintea creditorilor garantati ale caror drepturi asupra bunului in garantie au un rang de prioritate inferior.
  • Consultarea Arhivei ofera creditorilor date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzactii ce urmeaza a fi incheiata cu un debitor.

Arhiva electronica de garantii reale mobiliare - Accesul la AEGRM

  • Pentru vizualizarea informatiilor cuprinse in avizele de garantie inscrise in Arhiva Electronica, accesul este liber; orice persoana poate efectua o cautare in Arhiva Electronica a informatiilor despre un anumit debitor sau despre un anumit bun, fara plata vreunui tarif ori obtinerea unei autorizari prealabile de acces. Pentru inscrierea in Arhiva electronica de garantii reale mobiliare a avizelor de garantie accesul este restrictionat, numai operatorii autorizati si agentii acestora putand efectua inscrieri.

Partener Birou notarial Mogosoaia - NOTARIS