Cabinet de avocat Larisa Somfalean

Cabinet de avocat - de la definiţie la organizare

Un Cabinet de Avocat sau un avocat, într-un stat de drept, este indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi are sarcina de a apăra drepturile şi libertăţile acestora. El e deopotriva sfătuitorul şi apărătorul cel mai fidel al clientului său.

Misiunea unui avocat îi impune îndatoriri şi obligaţii multiple, uneori aparent contradictorii faţă de client, tribunale şi celelalte autorităţi, faţă de profesia sa şi fiecare confrate în parte.

Se poate face afirmaţia că avocatul, în calitatea sa de apărător direct şi vizibil al drepturilor clientului său, reprezintă una dintre aceste importante instituţii sociale prin care se realizează protecţia persoanei.

Rolul unui avocat ori al unui Cabinet Avocatură este acela de a traduce într-un limbaj juridic coerent dorinţele clientului care îi încredinţează apărărea sa.

Calitatea serviciilor pe care le oferim în cadrul acestui Cabinet Avocatură, cu demnitate, conştiinţă, independenţă, probitate, umanism, onoare, loialitate, delicateţe, moderaţie şi tact, are ca scop principal redefinirea poziţiei avocatului în societate, şi anume de a nu-l privi doar ca pe un simplu intermediar între părţi şi instanţă, ci ca pe o persoană cu deosebite răspunderi din punct de vedere al societăţii.

Cabinet de avocat - organizarea şi functionarea profesiei de avocat

Potrivit legii, exercitarea profesiei de avocat este supusă urmatoarelor principii fundamentale:

  • principiul legalităţii;
  • principiul libertăţii;
  • principiul independenţei;
  • principiul autonomiei şi descentralizării;
  • principiul păstrării secretului profesional.

Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie promovarea şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, de drept public şi de drept privat.

Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredinţată.

În raporturile cu instanţele judecătoreşti, cu Ministerul Public, cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, cu persoanele juridice şi persoanele fizice cu care vine în contact (din Bucureşti sau din ţară) avocatul e dator să aibă un comportament demn, civilizat şi loial.

Probitatea, spiritul de dreptate şi onestitatea sunt condiţii ale credibilităţii avocatului şi profesiei. Clientul e informat (cu promptitudine, în mod conştiincios, corect şi cu diligenţă) de către avocat, cu privire la evoluţia cazului ce i-a fost încredinţat.

Dreptul avocatului de a asista, a reprezenta ori a exercita orice alte activităţi specifice profesiei se naşte din contractul de asistenţă juridică, încheiat în formă scrisă, între avocat şi client ori mandatarul acestuia.

Un avocat nu poate acţiona decât în limitele contractului încheiat cu clientul său, cu excepţia cazurilor prevazute de lege.

În condiţiile legii, avocatul asigură asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice, a instituţiilor şi a altor persoane juridice (din Bucureşti sau din ţară).

Asistarea şi reprezentarea clientului de către un Cabinet Avocatură cuprinde toate actele, mijloacele şi operaţiunile permise de lege şi necesare ocrotirii şi apărării intereselor clientului.

Un avocat competent va oferi clientului său o opinie legală, onestă cu privire la consecinţele de fapt şi juridice ale cazului investigat, în limitele informaţiilor furnizate de client.

Cabinet avocatură - Competenţa profesională adecvată presupune analiza şi cercetarea atentă a împrejurărilor de fapt, a aspectelor legale ale problemelor juridice incidente la situaţia de fapt, pregatirea adecvată şi adaptarea permanentă a strategiei, tacticilor, tehnicilor şi metodelor specifice în raport de evoluţia cauzei, a dosarului sau a lucrării în care un avocat / cabinet avocatură e angajat.

Cabinet avocat - Larisa Şomfălean se află în Bucureşti. Mai multe detalii despre Avocat Larisa Şomfălean le gasiţi la sectiunea Despre Cabinet Avocatură.

Partener Birou notarial Mogosoaia - NOTARIS